De wereldwinkel
De Stal
Neringpassage 74
8224 JN Lelystad
info@wereldwinkel-lelystad.nl
0320 - 249202
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 10:00 - 17:00
Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Over ons

De Stal in Lelystad is met recht een Wereldwinkel.

Uniek omdat we in Lelystad samen met Wereldwinkel, Unicef, Milieudefensie en Amnesty International onder een dak hebben gezegd:

Het is niet alleen Fair om eerlijke handel te bevorderen: Mens, Milieu, Duurzaamheid en Mensenrechten staan bij ons met stip genoteerd. We vullen elkaar goed aan.

Niet alleen vanwege onze bijzondere cadeau-artikelen, het foodsegment dat gretig aftrek vindt; ook en juist omdat wij meerdere organisaties ondersteunen en voorlichting kunnen geven komt u bij ons.

De Stal is een bij de KvK ingeschreven stichting, 100 % gerund door enthousiaste vrijwilligers.
Wij hebben een ANBI notering bij de belastingdienst zodat u giften aan ons voor aftrek in aanmerking komen.
Ons bestuur heeft de volgende leden: de dames G. Leentvaar(voorzitter), A. van der Elst, en de heren W. Boersma, H. Barendregt en H.van Waveren. U kunt ons bereiken op het postadres of mail naar: info@wereldwinkel-lelystad.nl.

ANBI-gegevens

Naam: Stichting Aktie- en Informatiecentrum Lelystad (STAL)

Post- en bezoekadres: Dukaatpassage 21, 8232 GC LELYSTAD

E-mail: wereldwinkellelystad@gmail.com

Telefoon: 0320-249202

Rechtspersoon: Stichting STAL

RSIN no.: 8004.65.672,

Kamer van Koophandel (KvK) no: 41023244),

Registratie IdeŽle Organisaties SBI: 94996

Bij de STAL zijn aangesloten:

- Stichting Wereldwinkel Lelystad aangesloten bij Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (WW),

- Regionaal Comitť van UNICEF Nederland, Lelystad

- Afdeling Lelystad (groep 226) van Amnesty International (AI)

- Afdeling Lelystad van Milieudefensie (Milieugroep Lelystad) (MD)

Doelstellingen (ontleend aan Statuten 2006):

Het streven naar een duurzame samenleving in de breedste in van het woord door:

  1. Het coŲrdineren van activiteiten op dit gebied door middel van het samenwerkingsverband met de deelnemende organisaties,
  2. Het steunen van groeperingen met afgeleide doelstelling,
  3. Door de onder 1 & 2 genoemde organisaties de mogelijkheid te bieden om: informatie te verstrekken, producten, het doel dienende, te verkopen en zowel nationaal als internationaal als datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Voor het beleidsplan op hoofdlijnen wordt verwezen naar de Statuten 2006 en het Jaarverslag 2015.


Bestuurssamenstelling (zie KvK no: 41023244)

Voorzitter: Mevr. Gezien Leentvaar-Leistra, Lelystad

Secretaris: Vacant

Penningmeester: Dhr. Wim Boersma, Lelystad

Leden:

- Namens Wereldwinkel: Dhr. Harold van Waveren, Lelystad

- Namens UNICEF: Dhr. Henk Barendregt, Lelystad

- Namens Amnesty International: Mevr. Antoinette van der Elst, Lelystad

- Namens Milieudefensie: Vacant

Allen te bereiken via bovenstaande adressen.


Beloningsbeleid

De STAL wordt uitsluitend door vrijwilligers bestuurd. Medewerkers ontvangen voor activiteiten geen vergoeding.


Verslag activiteiten en financiŽle status

Een recent verslag van de activiteiten, inclusief een financiŽle verantwoording, vindt u in het Jaarverslag 2015